вторник, 18 июня 2019 г.


Тема: Щирість, мужність і оптимізм героїні повісті «Полліанна», її вплив на життя міста 
Мета: продовжити роботу над текстом повісті «Полліанна»; охарактеризувати особливості художнього світу, описаного авторкою, з'ясувати, які зміни відбулися у житті мешканців міста з появою Полліанни; проаналізувати поведінку друзів головної героїні; розвивати в учнів уміння узагальнювати, висловлювати судження на основі прочитаного, сприяти вихованню віри в найкращі людські чесноти.

Тип уроку: урок-дослідження.

Обладнання: мультимедійна презентація, висловлювання видатних людей,  опорні схеми, таблиці.

Епіграф: 
Радість - це не просто усмішка на обличчі.
 Радість - це віра в краще тоді, коли краще бачиться гіршим ...
 Ельчин Сафарлі "Кохання з дна Босфору"
Хід уроку
І. Організаційний момент

Як ви вважаєте, чого в житті людини більше — радості, відпочинку, розваг чи неприємностей, важкої, обтяжливої роботи, складних обставин? (Мабуть, останнього).  Невже ж тоді доводиться весь вік сумувати й страждати?
Відомий американський психолог Д. Карнегі вчить, що треба намагатися перетворити кислий лимон на солодкий приємний напій — лимонад. Тобто знаходити в складних життєвих ситуаціях щось приємне, повертати собі на користь.
ІІ. Гронування
На дошці сонечко з написом «Радість», діти на промінчиках пишуть, що для них означає це слово.
 Що таке радість?
► Якого кольору радість?
► Чим пахне радість?
► Яка вона на смак? А на дотик?

вторник, 19 июня 2018 г.


Урок зарубіжної літератури у 6 класі

Тема: І.Крилов – відомий російський байкар. Особливості використання алегорії у байці «Вовк і Ягня». Компаративний аналіз байок І.Крилова та Л.Глібова «Вовк і Ягня»

            Мета: закріпити знання учнів про байку, алегорію, мораль; ознайомити учнів з творчістю російського байкаря І.Крилова, здійснити аналіз байки «Вовк і Ягня» на основі спостереження за мовою дійових осіб, розвивати навички виразного читання, розвивати мислення школярів.
            Обладнання: портрет І.Крилова, ілюстрації, малюнки до байки, збірки творів І.Крилова та Л.Глібова.
                                                                                      Епіграф:
                                                                  Поет і мудрець злилися в ньому воєдино.
                                                                                                     Микола Гоголь
           
                                                              Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів.
 1. Перевірка домашнього завдання методом «Закінчи речення»
Батьківщиною байки є …(Греція). Виникла байка у …(VІІІ) столітті до н.е. засновником байки був …(Езоп). Його учнями був …(Федр і Бабрій). Згодом байки  створювалися в таких країнах, як …(Італія, Франція, Росія Україна). Байка складається з …(2) частин. Це …(оповідна і мораль). Прийом, завдяки якому людські вади, характери, риси переносяться на тварин, носить назву ..(алегорія).

воскресенье, 5 ноября 2017 г.

Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у вірші поета «Мій дух, як ніч…»
Мета: визначити провідні мотиви і домінуючі настрої творчості Дж.Байрона; на прикладі вірша « Мій дух, як ніч…» виокремити характерні риси байронічного героя і настрої «світової скорботи»; розвивати вміння аналізу поетичного твору.
Тип уроку: комбінований.
                                       Епіграф.  Поезія — перетворення крові в чорнило.
                                                                                             Томас Стернз Еліот

Хід уроку
1. Актуалізація опорних знань.
«Кошик мудрості». Довести, що Байрон – найяскравіший представник доби романтизму в англійській літературі.
Бесіда за запитаннями:
-         Що схвилювало вас у долі поета? Чому?
-         Наскільки тотожні у житті сам Байрон та його романтичний герой?
-         Стисло схарактеризуйте один з періодів творчості  поета.       
2. Робота над темою уроку.
Читання епіграфа уроку, робота над ним.
Слово вчителя. Сьогодні ми звернемося з вами до одного з кращих віршів поета, який допоможе глибше розкрити такі явища в літературі як «байронічний герой» та «світова скорбота». У поезії англійського романтика можна чітко виділити деякі основні мотиви, такі як мотиви самотності, нескореності, романтичного бунту, «світової скорботи». Ці мотиви широко представлені у громадянській, філософській, пейзажній, інтимній ліриці поета.
3. Поглиблення знань  теорії літератури.

среда, 14 декабря 2016 г.

Тема. Предложение. Основные признаки предложения: смысловая законченность и интонационная оформленность. Простое и сложное предложение 
Цель: углубить знания учащихся о предложении; развивать у них навык распознавания простого и сложного предложений; воспитывать у школьников интерес к слову.
Ожидаемые результаты: учащиеся знают основные признаки предложения, различают простое и сложное предложения.
Оборудование: учебник, дидактический материал.
Тип урока: комбинированный.
Ход урока
I. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
 Проверка домашнего задания.
 1.  Словарный диктант с дополнительным практическим заданием
Задание: выписать на слух из стихотворения все возможные словосочетания, обозначить главное и зависимое слово и изученные орфограммы.
            Мелькает желтый лист на зелени дерев,
            Работы кончил серп на нивах золотых,
            И покраснел уже вдали ковер лугов,
            И зрелые плоды висят в садах тенистых.
                                                                       Н.П.Греков

суббота, 10 сентября 2016 г.

«Пісня про Роланда» (X ст.)  Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда».
Мета уроку
Навчальна: ознайомити учнів з історичною основою  «Пісні про Роланда», розширити аналіз образної системи твору, схарактеризувати образ Роланда у зіставленні з іншими персонажами;
Розвивальна: розвивати вміння характеризувати художній образ, визначити роль виражальних засобів у його створенні, навички виразного читання, усного мовлення, відповідати на запитання вчителя, узагальнювати і систематизувати набуті знання; 
Виховна: виховувати моральні якості учнів, любов до батьківщини.
Обладнання: тексти „Пісні про Роланда”, електронна презентація «Подорож у часи лицарства»
Тип уроку: засвоєння навичок і вмінь.

                                                            Хід уроку
                       Епіграф:

                                                             ...Граф Роланд вмер – та      переміг.
                                                                                       „Пісня про Роланда”

І. Актуалізація опорних знань.
До числа визначних пам'яток середньовічної літератури відносять старофранцузьке епічне сказання «Пісня про Роланда». На сьогоднішньому уроці ми перенесемося у Францію Х - ХІ століття, згадаємо основні положення лицарського кодексу честі, проаналізуємо образ  Роланда, з'ясуємо історичну правду та вигадку у творі.